Obec Hybe

Zmluva

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Identifikácia

Číslo zmluvy: ZMSEPIMRK22017001216

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej repu

Adresa dodávateľa: Špitálska 4,6,8 , 81643 Bratislava

IČO dodávateľa: 00681156

Predmet zmluvy: Úprava zmluvných podmienok , práv a povinností pri poskytnutí NFP na realizáciu aktivít projektu Zberný dvor a stojiská Hybe

Zmluvná cena: 154082.53 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 23.08.2017

Datum zverejnenia: 24.08.2017

Dokumenty Pdf Zmluva o NFP ZM_SEP-IMRK2-2017-001216 - 3časť.pdf ( veľkosť: 2,7 MB, aktualizované: Štvrtok 24. August 2017 14:55 )