Obec Hybe

Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: Oľga Kovácsová, rod.Šperglová

Adresa dodávateľa: Estónska 5201/20, 821 06 Bratislava

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: Prevod vlastníckeho práva k rodinnému domu 302 v Liptovskej Porúbke

Zmluvná cena: 8000.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 25.09.2017

Datum zverejnenia: 06.10.2017

Dokumenty Pdf Kúpna zmluva, Lipt. Porúbka 302.pdf ( veľkosť: 615,2 KB, aktualizované: Piatok 06. Október 2017 09:54 )