Obec Hybe

Zmluva

Nájomná zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Ivan Bielak

Adresa objednávateľa: 03231 Hybe

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Hybe

Adresa dodávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO dodávateľa: 00315231

Predmet zmluvy: Nájom bytu 731/2

Zmluvná cena: 82.11 €/mesiac s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 20.11.2017

Datum zverejnenia: 24.11.2017

Dokumenty Pdf Nájomná zmluva , I.Bielak.pdf ( veľkosť: 1,1 MB, aktualizované: Piatok 24. November 2017 09:24 )