Obec Hybe

Zmluva

Príloha z zmluve č. 312002

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

Adresa dodávateľa: Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 36672441

Predmet zmluvy: Špecifikácia odberných miest pre dodávku vody a odvádzanie odpadovej vody

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 22.11.2017

Datum zverejnenia: 24.11.2017

Dokumenty Pdf Príloha k zmluve 612002, LVS.pdf ( veľkosť: 194,2 KB, aktualizované: Piatok 24. November 2017 09:29 )