Obec Hybe

Zmluva

Zmluva o dielo

Identifikácia

Číslo zmluvy: 129/2017

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

Adresa dodávateľa: Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 36672441

Predmet zmluvy: Zhotovenie diela :Rozšírenie inžinierskych sietí Obec Hybe - časť "Medzi vodami" - vodovod

Zmluvná cena: 18459.92 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 08.01.2018

Datum zverejnenia: 09.01.2018

Dokumenty Pdf Zmluva o dielo 129-2017.pdf ( veľkosť: 302,2 KB, aktualizované: Štvrtok 11. Január 2018 08:03 )