Obec Hybe

Zmluva

Dodatok č.1 zmeny v rámci majetkových poistných zmlúv v Komunálnej poisťovni a.s.

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: Komunálna poisťovňa, a.s.

Adresa dodávateľa: Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

IČO dodávateľa: 31595545

Predmet zmluvy: Zmena z dôvodu pripoistenia

Zmluvná cena: 1414.31 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 20.12.2017

Datum zverejnenia: 10.01.2018

Dokumenty Pdf Dodatok č.1 k majetkovým poistným zmluvám s Komunálnou poisťovňou.pdf ( veľkosť: 23,1 KB, aktualizované: Streda 10. Január 2018 11:50 )