Obec Hybe

Zmluva

Dodatok č.2 k Zmluve o zneškodnení odpadu zo dňa 15.12.2014

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: Mesto Liptovský Hrádok

Adresa dodávateľa: Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok

IČO dodávateľa: 00315494

Predmet zmluvy: Príloha č.1 - Cenník za zneškodnenie odpadov na skládke TKO Liptovský Hrádok

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 01.03.2018

Datum zverejnenia: 19.03.2018

Dokumenty Pdf Dodatok č.2 k Zmluve o zneškodnení odpadu z 15.12.2014.pdf ( veľkosť: 618,7 KB, aktualizované: Pondelok 19. Marec 2018 13:08 )