Obec Hybe

Zmluva

Dohoda o poskytnutí finan. príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ vo veku 50 r. +

Identifikácia

Číslo zmluvy: 18/22/54/(50+)/62

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš

Adresa dodávateľa: M.M.Hodžu 1784/30, 031 80 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 30794536

Predmet zmluvy: Poskytovanie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ vo veku 50 r. +

Zmluvná cena: 1258.20 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 22.03.2018

Datum zverejnenia: 26.03.2018

Dokumenty Pdf Dohoda 18-22-054-62.pdf ( veľkosť: 2,5 MB, aktualizované: Streda 18. Apríl 2018 08:26 )