Obec Hybe

Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Hybe

Adresa dodávateľa: 032 31 Hybe 122

IČO dodávateľa: 31902529

Predmet zmluvy: Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam - pozemkom parc. čísla C-KN 38/2, C-KN 36/4, C-KN 36/13, C-KN 36/48, C-KN 36/42 k.ú Hybe pre obec Hybe

Zmluvná cena: 9582.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 15.03.2018

Datum zverejnenia: 04.04.2018

Dokumenty Pdf Kúpna zmluva s CZ ECAV na Slovensku Hybe.pdf ( veľkosť: 641,2 KB, aktualizované: Streda 04. Apríl 2018 12:56 )