Obec Hybe

Zmluva

Nájomná zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Alica Gundová

Adresa objednávateľa: 03231 Hybe 732/4

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Hybe

Adresa dodávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO dodávateľa: 00315231

Predmet zmluvy: Nájom bytu 732/4

Zmluvná cena: 128.17 €/mesiac s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 29.03.2018

Datum zverejnenia: 11.04.2018

Dokumenty Pdf nájomná zmluva, A.Gundová.pdf ( veľkosť: 1,1 MB, aktualizované: Streda 11. Apríl 2018 14:01 )