Obec Hybe

Zmluva

Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu práv. osôb a podnikajúcich fyz. osôb

Identifikácia

Číslo zmluvy: 4419011396

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: Komunálna poisťovňa, a.s.

Adresa dodávateľa: Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

IČO dodávateľa: 31595945

Predmet zmluvy: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu práv. osôb a podnikajúcich fyz. osôb

Zmluvná cena: 174.45 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 04.04.2018

Datum zverejnenia: 20.04.2018

Dokumenty Pdf Poistná zmluva - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu práv. osôb.pdf ( veľkosť: 1,8 MB, aktualizované: Piatok 20. Apríl 2018 11:58 )