Obec Hybe

Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Ing.Elena Vrzalová, Ing.Václav Vrzal

Adresa objednávateľa: Bellova 3472/10, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Hybe

Adresa dodávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO dodávateľa: 00315231

Predmet zmluvy: Pozemky parc.č. C-KN 308/22 trvalé trávne porasty o výmere 86 m2 v k.ú Hybe a parc.č. C-KN 308/23 zastavané plochy a nádvoria o výmere 90 m2 v k.ú Hybe

Zmluvná cena: 616.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 04.06.2018

Datum zverejnenia: 04.06.2018

Dokumenty Pdf Kúpna zmluva. E. Vrzalová, V.Vrzal.pdf ( veľkosť: 1,1 MB, aktualizované: Pondelok 04. Jún 2018 13:39 )