Obec Hybe

Zmluva

Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: Komunálna poisťovňa, a.s.

Adresa dodávateľa: Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

IČO dodávateľa: 31595545

Predmet zmluvy: Areál zberného dvora, parc.č. CKN 156,13 v k. ú. Hybe

Zmluvná cena: 98.43 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 13.06.2018

Datum zverejnenia: 15.06.2018

Dokumenty Pdf Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu, Zberný dvor a stojiská , stavba.pdf ( veľkosť: 1,3 MB, aktualizované: Piatok 15. Jún 2018 10:36 )