Obec Hybe

Zmluva

Dodatok č.2 k zmluve o dielo č. 17/2017

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: APROG, akciová spoločnosť Poprad

Adresa dodávateľa: Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36168335

Predmet zmluvy: Stavebné úpravy , prestavba a nadstavba hasičskej zbrojnice -práce naviac, 1 časť

Zmluvná cena: 18204.91 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 09.07.2018

Datum zverejnenia: 10.07.2018

Dokumenty Pdf Dodatok č. 2 k Zmluve odielo č.17-2017, 1. časť.pdf ( veľkosť: 4,3 MB, aktualizované: Utorok 10. Júl 2018 15:08 )