Obec Hybe

Zmluva

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do do distribučnej sústavy

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: Stredoslovenská distribučná a.s.

Adresa dodávateľa: Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina

IČO dodávateľa: 36442151

Predmet zmluvy: Pripojenie nového odberného elektrického zariadenia

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 24.07.2018

Datum zverejnenia: 31.07.2018

Dokumenty Pdf Zmluva o pripojení - požiarna zbrojnica.pdf ( veľkosť: 1,5 MB, aktualizované: Utorok 31. Júl 2018 09:48 )