Obec Hybe

Zmluva

Príloha č.1 k Zmluve ZSV0917201502

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: ENVI -PAK, a.s.

Adresa dodávateľa: Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava

IČO dodávateľa: 35858010

Predmet zmluvy: Popis systému triedeného zberu na území obce Hybe

Zmluvná cena: 18443.70 €/rok s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 29.06.2018

Datum zverejnenia: 01.08.2018

Dokumenty Pdf Príloha č.1 k Zmluve ZSV0917201502.pdf ( veľkosť: 354,6 KB, aktualizované: Streda 01. August 2018 09:47 )