Obec Hybe

Zmluva

Zmluva o dielo

Identifikácia

Číslo zmluvy: 4909.8070066IKU

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: EUROVIA SK a.s.

Adresa dodávateľa: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

IČO dodávateľa: 31651518

Predmet zmluvy: Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Zmluvná cena: 89810.57 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 13.08.2018

Datum zverejnenia: 13.08.2018

Dokumenty Pdf ZOD 4909.8070066IKU, Rekonštrukcia miestmych komunikácii.pdf ( veľkosť: 5,1 MB, aktualizované: Pondelok 13. August 2018 14:13 )