Obec Hybe

Zmluva

Nájomná zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Marta Slabejová

Adresa objednávateľa: 03231 Hybe 731/9

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Hybe

Adresa dodávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO dodávateľa: 00315231

Predmet zmluvy: Nájom bytu 731/9

Zmluvná cena: 95.39 €/mesiac s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 31.07.2018

Datum zverejnenia: 16.08.2018

Dokumenty Pdf Nájomná zmluva, Marta Slabejová,,.pdf ( veľkosť: 1,1 MB, aktualizované: Štvrtok 16. August 2018 13:38 )