Obec Hybe

Zmluva

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hybe

Identifikácia

Číslo zmluvy: DOT 4/2019

Názov objednávateľa: CSS ANIMA Liptovský Mikuláš

Adresa objednávateľa: Jefremovská 634, 031 04 Liptovský Mikuláš

IČO objednávateľa: 00647799

Názov dodávateľa: Obec Hybe

Adresa dodávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO dodávateľa: 00315231

Predmet zmluvy: Dotácia n a technické zabezpečenie akcie Hraj a nehnevaj sa v Závažnej Porube pre seniorov a klientov s mentálnym postihnutím

Zmluvná cena: 100.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 22.05.2019

Datum zverejnenia: 27.05.2019

Dokumenty Pdf Zmluva o poslkytnutí dotácie , CSS ANIMA.pdf ( veľkosť: 344,9 KB, aktualizované: Pondelok 27. Máj 2019 13:42 )