Obec Hybe

Zmluva

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: Stredoslovenská energetika, a.s.

Adresa dodávateľa: Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina

IČO dodávateľa: 51865467

Predmet zmluvy: Dodanie elektriny

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 24.05.2019

Datum zverejnenia: 13.06.2019

Dokumenty Pdf Zmluva o zrduženej dodávke elektr. , OÚ.pdf ( veľkosť: 3 MB, aktualizované: Štvrtok 13. Jún 2019 11:55 )