Obec Hybe

Zmluva

Zmluva o dielo

Identifikácia

Číslo zmluvy: 5/VI/2019

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: INŠTALATERM, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Hraničná 3694/29, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36450499

Predmet zmluvy: Stavebné práce "Plynofikácia kotolne Obecného úradu Hybe"

Zmluvná cena: 53395.39 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 24.06.2019

Datum zverejnenia: 24.06.2019

Dokumenty Pdf Zmluva o dielo č.5-VI-2019.pdf ( veľkosť: 4,1 MB, aktualizované: Pondelok 24. Jún 2019 15:09 )