Obec Hybe

Zmluva

Príloha č.1 Zmluvy o poskytnutí NFP (OPLZ-PO6-SC611-2017-1)

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Adresa dodávateľa: Špitálska 4, 816 43 Bratislava

IČO dodávateľa: 00681156

Predmet zmluvy: Aktualizácia prílohy č.1 VZP - Zberný dvor a stojiská Hybe

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 25.06.2019

Datum zverejnenia: 26.06.2019

Dokumenty Pdf Príloha č. 1 VZP odpady.pdf ( veľkosť: 580,8 KB, aktualizované: Streda 26. Jún 2019 13:51 )