Obec Hybe

Zmluva

Podnájomná zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Základná škola s materskou školou v Hybiach

Adresa objednávateľa: 032 31 Hybe 691

IČO objednávateľa: 42388139

Názov dodávateľa: Obec Hybe

Adresa dodávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO dodávateľa: 00315231

Predmet zmluvy: Prenájom budovy a pozemkov podnájomcovi - cirkevná časť základnej školy

Zmluvná cena: 2000.00 €/rok s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 01.07.2019

Datum zverejnenia: 02.07.2019

Dokumenty Pdf Podnájomná zmluva.pdf ( veľkosť: 967,9 KB, aktualizované: Utorok 02. Júl 2019 09:07 )