Obec Hybe

Zmluva

Nájomná zmluva na pozemok

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe

Adresa dodávateľa: 032 31 Hybe 519

IČO dodávateľa: 17059518

Predmet zmluvy: Nájom pozemku 4922/1 k.ú.Hybe

Zmluvná cena: 100.00 €/rok s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 30.07.2019

Datum zverejnenia: 01.08.2019

Dokumenty Pdf Nájomná zmluva, na pozemok 4922-1.pdf ( veľkosť: 462,7 KB, aktualizované: Štvrtok 01. August 2019 08:37 )