Obec Hybe

Zmluva

Zmluva o nájme plynárenského zariadenia

Identifikácia

Číslo zmluvy: NZ1€69/2019/RSC

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: SPP - distribúcia, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava

IČO dodávateľa: 35910739

Predmet zmluvy: Nájom plynárenského zariadenia

Zmluvná cena: 1.00 €/rok s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 17.09.2019

Datum zverejnenia: 23.09.2019

Dokumenty Pdf Zmluva o nájme plynárenského zariadenia NZ1€ 69-2019-RSC.pdf ( veľkosť: 1,2 MB, aktualizované: Pondelok 23. September 2019 09:08 )