Obec Hybe

Zmluva

Zmluva o pripojení do distribučnej siete

Identifikácia

Číslo zmluvy: 8011000919

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: SPP - distribúcia, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava

IČO dodávateľa: 35910739

Predmet zmluvy: Nainštalovanie meracieho zariadenia na meranie spotreby zemného plynu

Zmluvná cena: 216.36 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 27.09.2019

Datum zverejnenia: 08.10.2019

Dokumenty Pdf Zmluva o pripojení do distribučnej siete.pdf ( veľkosť: 1,3 MB, aktualizované: Utorok 08. Október 2019 09:43 )