Obec Hybe

Zmluva

Rámcová poistná zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: 9059802418

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: Generali Poisťovňa, a.s.

Adresa dodávateľa: Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava

IČO dodávateľa: 35709332

Predmet zmluvy: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla VPP PZP 13 - flotila

Zmluvná cena: 606.29 €/rok s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 19.12.2019

Datum zverejnenia: 02.01.2020

Dokumenty Pdf Poistná zmluva , PZP.pdf ( veľkosť: 3,3 MB, aktualizované: Štvrtok 02. Január 2020 12:43 )