Obec Hybe

Zmluva

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Identifikácia

Číslo zmluvy: IROPZ302021M73422213

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Adresa dodávateľa: Dobrovičová 12, 812 66 Bratislava

IČO dodávateľa: 00156621

Predmet zmluvy: Úprava zmluvných podmienok pre realizáciu projektu Zlepšenie technického vybavenia odborných učební na Základnej škole v Hybiach

Zmluvná cena: 140312.34 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 19.12.2019

Datum zverejnenia: 08.01.2020

Dokumenty Pdf Zmluva o NFP_zverejnenie CRZ.pdf ( veľkosť: 1,8 MB, aktualizované: Streda 08. Január 2020 15:22 )