Obec Hybe

Zmluva

Dodatok č.3 k nájomnej ymluve zo dňa 8.1.2018

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Agáta Lacková, Rudolf Lacko

Adresa objednávateľa: 032 31 Hybe 530

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Hybe

Adresa dodávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO dodávateľa: 00315231

Predmet zmluvy: Doba nájmu

Zmluvná cena: 105.00 €/mesiac s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 31.12.2019

Datum zverejnenia: 24.01.2020

Dokumenty Pdf Dodatok 3 k NZ z 8.1.2018.pdf ( veľkosť: 180,2 KB, aktualizované: Piatok 24. Január 2020 11:35 )