Obec Hybe

Zmluva

Nájomná zmluva na pozemok

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe

Adresa dodávateľa: 032 31 Hybe 519

IČO dodávateľa: 17059518

Predmet zmluvy: Nájom pozemku CKN 234/34 ( v Jerichu)

Zmluvná cena: 100.00 €/rok s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 15.01.2020

Datum zverejnenia: 29.01.2020

Dokumenty Pdf Nájomná zmluva , pozemok , UPS.pdf ( veľkosť: 515,2 KB, aktualizované: Streda 29. Január 2020 15:41 )