Obec Hybe

Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Tomáš Duda

Adresa objednávateľa: 032 31 Hybe 404

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Hybe

Adresa dodávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO dodávateľa: 00315231

Predmet zmluvy: Pozemok C -KN parc.č. 234/66 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 104m2 v k.ú Hybe

Zmluvná cena: 364.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 31.01.2020

Datum zverejnenia: 04.02.2020

Dokumenty Pdf Kúpna zmluva , T.Duda.pdf ( veľkosť: 1,2 MB, aktualizované: Utorok 04. Február 2020 11:53 )