Obec Hybe

Zmluva

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Identifikácia

Číslo zmluvy: 1300026

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: Pôdohospodárska platobná agentúra

Adresa dodávateľa: Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1

IČO dodávateľa: 30 794 323

Predmet zmluvy: Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku za účelom spolufinancovania projektu Rekonštrukcia chodníkov a výstavba cyklotrasy v okolí obce Hybe

Zmluvná cena: 48877.21 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 13.08.2012

Datum zverejnenia: 24.08.2012

Dokumenty Pdf Zmluva o poskytnutí nenávratného fin. príspevku.pdf ( veľkosť: 4,6 MB, aktualizované: Piatok 24. August 2012 11:17 )