Obec Hybe

Zmluva

Nájomná zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Juraj Ilavský

Adresa objednávateľa: 032 31 Hybe 731/8

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Hybe

Adresa dodávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO dodávateľa: 00315231

Predmet zmluvy: Nájom bytu 731/8

Zmluvná cena: 151.13 €/mesiac s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 31.03.2020

Datum zverejnenia: 01.04.2020

Dokumenty Pdf Nájiomná zmluva , J.Ilavský,.pdf ( veľkosť: 1,2 MB, aktualizované: Streda 01. Apríl 2020 09:28 )