Obec Hybe

Zmluva

Zmluva o výpožičke

Identifikácia

Číslo zmluvy: KRHZ-ZA-VO-321/2020

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: Slovenská republika -Ministerstvo vnútra SR

Adresa dodávateľa: Pribinova 2 , 812 72 Bratislava

IČO dodávateľa: 00151866

Predmet zmluvy: Bezplatné užívanie dočasne prebytočný hnuteľný majetok štátu - CAS 15 IVECO

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 21.05.2020

Datum zverejnenia: 27.05.2020

Dokumenty Pdf Zmuva o výpožičke č. KRHZ-ZA-VO-321-2020.pdf ( veľkosť: 2,5 MB, aktualizované: Streda 27. Máj 2020 09:27 )