Obec Hybe

Zmluva

Dodatokč.1 k Dohode 20/22/50J/1 zo dňa 28.1.2020

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš

Adresa dodávateľa: M.M.Hodžu 1784/30, 031 80 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 30794536

Predmet zmluvy: Doplnenie bodov Dohody

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 10.06.2020

Datum zverejnenia: 24.06.2020

Dokumenty Pdf Dodatok č.1 k Dohode 20-22-50J--1 z 28.1.2020.pdf ( veľkosť: 1 MB, aktualizované: Streda 24. Jún 2020 09:11 )