Obec Hybe

Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: 15/2021

Názov objednávateľa: Peter Mihálik

Adresa objednávateľa: Hybe 682, 032 31 Hybe

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Hybe

Adresa dodávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO dodávateľa: 00315231

Predmet zmluvy: Pozemok parc.č. C-KN 4973/23 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 9m2, k.ú.Hybe

Zmluvná cena: 45.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 06.05.2021

Datum zverejnenia: 06.05.2021

Dokumenty Pdf Kúpna zmluva, P.Mihálik.pdf ( veľkosť: 645,9 KB, aktualizované: Štvrtok 06. Máj 2021 07:54 )