Obec Hybe

Zmluva

Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 20.6.2016

Identifikácia

Číslo zmluvy: 13/2021

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: Royalwing s.r.o

Adresa dodávateľa: 032 31 Hybe 34

IČO dodávateľa: 50275585

Predmet zmluvy: Zmena výšky nájomného v mesiacoch 3-5/2021

Zmluvná cena: 100.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 15.03.2021

Datum zverejnenia: 17.05.2021

Dokumenty Pdf dodatok-c2-k-zmluve-o-najme-np-z-2062016.pdf ( veľkosť: 191,2 KB, aktualizované: Pondelok 17. Máj 2021 14:52 )