Obec Hybe

Zmluva

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hybe

Identifikácia

Číslo zmluvy: DOT1/2021

Názov objednávateľa: Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Hybe

Adresa objednávateľa: 032 31 Hybe

IČO objednávateľa: 31920705

Názov dodávateľa: Obec Hybe

Adresa dodávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO dodávateľa: 00315231

Predmet zmluvy: Dotácia na režijné výdavky - úhrada energie pre Rímskokatolícky kostol v Hybiach a oprava ústredného kúrenia farskej budovy

Zmluvná cena: 500.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 01.07.2021

Datum zverejnenia: 06.07.2021

Dokumenty Pdf Zmluva DOT1-2021.pdf ( veľkosť: 316,9 KB, aktualizované: Utorok 06. Júl 2021 14:45 )