Obec Hybe

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
19.03.2018 Príloha č.1 - Cenník za zneškodnenie odpadov na skládke TKO Liptovský Hrádok
0.00 € s DPH Obec Hybe Mesto Liptovský Hrádok 01.03.2018
19.03.2018 Zmena prílohy č.1 - rozpočtu diela - ocenený výkaz výmer
Dodatok č.1
53817.82 € s DPH Obec Hybe Cestné stavby Liptovský Mikuláš , spol. s r.o. 15.03.2018
14.03.2018 Zabezpečenie propagácie obce Hybe vo vydaní zbierky Martina Rázusa Hoj zem drahá
1
100.00 € s DPH Obec Hybe Občianske združenie Spolok Martina Rázusa 05.02.2018
14.03.2018 Zabezpečenie propagácie obce Hybe vo vydaní rukopisu prekladu evanjelií Jána Lajčiaka
2
100.00 € s DPH Obec Hybe Občianske združenie Spolok Martina Rázusa 05.02.2018
28.02.2018 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
18/22/50J/2
20210.04 € s DPH Obec Hybe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 23.02.2018
28.02.2018 Úprava práv a povinností pri zabezpečení vykonávania zapracovania za účelom získania a obnovy pracovných návykov a úprava záväzkov účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku
18/22/054/48
87.54 €/mesiac s DPH Obec Hybe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 23.02.2018
16.02.2018 Pozemok parc. č. C-KN 308/43 trvalé trávne porasty o výmere 84 m2 v k.ú Hybe
294.00 € s DPH Mgr. Mária Brtáňová Obec Hybe 16.02.2018
09.02.2018 Príplatkový balík Biznis UNi 200
29.00 €/mesiac s DPH Obec Hybe Slovak Telekom a.s. 05.02.2018
31.01.2018 Zmena času plnenia diela Stavebné úpravy , nadstavba a prístavba hasičskej zbrojnice
0.00 € s DPH Obec Hybe APROG, akciová spoločnosť Poprad 24.01.2018
29.01.2018 Výška nájomného, splatnosť a plnenie
23.10 €/rok s DPH Obec Hybe Viera Rajniaková 29.01.2018
24.01.2018 Osobné vozidlo NISSAn X-TrailT31/A/A01
SHNM-OD-2017/001181-
0.00 € s DPH Obec Hybe Ministerstvo vnútra SR 03.11.2017
23.01.2018 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
3559009272
156.96 € s DPH Obec Hybe Komunálna poisťovňa, a.s. 18.01.2018
22.01.2018 Nájom hrobového miesta
457
10.00 € s DPH Kvetoslava Škodroňová Obec Hybe 15.01.2018
10.01.2018 Zmena z dôvodu pripoistenia
1414.31 € s DPH Obec Hybe Komunálna poisťovňa, a.s. 20.12.2017
10.01.2018 Nájom nehnuteľnosti č.302 v Liptovskej Porúbke
65.00 €/mesiac s DPH Agáta Lacková a Rudolf Lacko Obec Hybe 08.01.2018
Zobrazených 136 - 150 z celkových 577.
1 2 6 7 8 10 12 13 14 38 39