Obec Hybe

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
29.12.2017 Poskytnutie daru na prestavbu a nadstavbu požiarnej zbrojnice
7/2017
15000.00 € s DPH Obec Hybe Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe 21.12.2017
11.12.2017 Rozšírenie kamerového systému - využitie Fibris
0.00 € s DPH Obec Hybe Triton SECURITY, s.r.o. 13.11.2017
08.12.2017 Dopravné prostriedky pre zberný dvor - traktor, čelný nakladač, vlečka k traktoru
Z201765284_Z
80824.00 € s DPH Obec Hybe AGROTEM-PULZ, s.r.o. 06.12.2017
07.12.2017 Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky v rámci projektu Zberný dvor a stojiská Hybe
Z201764741_Z
7439.00 € s DPH Obec Hybe FEREX, s.r.o. 04.12.2017
05.12.2017 Poskytovanie služieb elektronického bankovníctva
0.00 € s DPH Obec Hybe Prima banka Slovensko a.s. 04.12.2017
01.12.2017 RDST Motorola GM-360,VHF
KRHZ-ZA-433/2017
0.00 € s DPH Obec Hybe Ministerstvo vnútra SR 03.10.2017
24.11.2017 Nájom bytu 731/2
82.11 €/mesiac s DPH Ivan Bielak Obec Hybe 20.11.2017
24.11.2017 Špecifikácia odberných miest pre dodávku vody a odvádzanie odpadovej vody
0.00 € s DPH Obec Hybe Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 22.11.2017
24.11.2017 Drvič odpadu pre zberný dvor
Z201761465_Z
16119.00 € s DPH Obec Hybe ŠTÝL EU s.r.o. 21.11.2017
02.11.2017 Nehnuteľnosť- pozemok p.č. C-KN 12/4 o výmere 129m2
451.50 € s DPH Peter Lehotský a Lucia Lehotská Obec Hybe 02.11.2017
26.10.2017 Zabezpečenie činnosti pre občanov v hmotnej núdzi
17/22/010/18
0.00 € s DPH Obec Hybe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 23.10.2017
26.10.2017 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri výkone menších obecných služieb
17/22/012/22
0.00 € s DPH Obec Hybe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 23.10.2017
26.10.2017 Zabezpečenie úveru blankozmenkou
1480/2017/D
0.00 € s DPH Obec Hybe Všeobecná úverová banka,a.s. 26.10.2017
26.10.2017 Poskytnutie úveru za účelom financovania stavebných úprav, prístavby a nadstavby hasičskej zbrojnice
986/2017/UZ
200000.00 € s DPH Obec Hybe Všeobecná úverová banka,a.s. 26.10.2017
13.10.2017 Externý projektový manažment projektu "Zberný dvor a stojiská Hybe"
096/2017
3500.00 € bez DPH Obec Hybe Support and Consulting s.r.o. 12.10.2017
Zobrazených 136 - 150 z celkových 557.
1 2 6 7 8 10 12 13 14 37 38