Obec Hybe

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
10.10.2017 Rozšírenie kamerového systému v obci Hybe
TS-V-2-8/2017
15049.80 € s DPH Obec Hybe Triton SECURITY, s.r.o. 06.10.2017
06.10.2017 Prevod vlastníckeho práva k rodinnému domu 302 v Liptovskej Porúbke
8000.00 € s DPH Obec Hybe Oľga Kovácsová, rod.Šperglová 25.09.2017
05.10.2017 Nájom hrob.miesta
456
5.00 € s DPH Peter Potanecký Obec Hybe 05.10.2017
03.10.2017 Nájom bytu 732/4
128.17 € s DPH Alica Gundová Obec Hybe 30.09.2017
03.10.2017 Nájom hrobového miesta
455
5.00 € s DPH Ing. Beata Švaňová Obec Hybe 02.10.2017
06.09.2017 Zhotovenie diela "Zberný dvor a stojiská Hybe"
121/17/048
53817.82 € s DPH Obec Hybe Cestné stavby Liptovský Mikuláš , spol. s r.o. 04.09.2017
05.09.2017 Poskytnutie finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa na vytvorenie pracovného miesta( projekt " Praxou k zamestnaniu)
65/2017/§54
5853.83 € s DPH Obec Hybe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 25.08.2017
25.08.2017 Zabezpečenie verejného obstarávania pre projekt Zberný dvor a stojiská Hybe
900.00 € s DPH Obec Hybe Prome, s.r.o. 24.07.2017
24.08.2017 Úprava zmluvných podmienok , práv a povinností pri poskytnutí NFP na realizáciu aktivít projektu Zberný dvor a stojiská Hybe
ZMSEPIMRK22017001216
154082.53 € s DPH Obec Hybe Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej repu 23.08.2017
24.08.2017 Úprava zmluvných podmienok , práv a povinností pri poskytnutí NFP na realizáciu aktivít projektu Zberný dvor a stojiská Hybe
ZMSEPIMRK22017001216
154082.53 € s DPH Obec Hybe Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej repu 23.08.2017
24.08.2017 Úprava zmluvných podmienok , práv a povinností pri poskytnutí NFP na realizáciu aktivít projektu Zberný dvor a stojiská Hybe
ZMSEPIMRK22017001216
154082.53 € s DPH Obec Hybe Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej repu 23.08.2017
24.08.2017 Úprava zmluvných podmienok , práv a povinností pri poskytnutí NFP na realizáciu aktivít projektu Zberný dvor a stojiská Hybe
ZMSEPIMRK22017001216
154082.53 € s DPH Obec Hybe Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej repu 23.08.2017
28.07.2017 Likvidácia odpadu zo žumpy
166/2017/LM
0.00 € s DPH Obec Hybe Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 26.07.2017
28.07.2017 Nájom bytu 732/2
82.11 €/mesiac s DPH Antónia Voštiarová Obec Hybe 30.06.2017
28.07.2017 Nájom bytu 732/12
95.39 € s DPH Marek Teplický Obec Hybe 28.07.2017
Zobrazených 151 - 165 z celkových 557.
1 2 7 8 9 11 13 14 15 37 38