Obec Hybe

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
09.01.2018 Dodávka elektriny
0.00 € s DPH Obec Hybe Stredoslovenská energetika, a.s. 16.12.2017
09.01.2018 Úprava práv a povinností účastníkov dohody o poskytnutí finančných ppríspevkovna podporu vytvárania pracovných miest pre mladých dlhodobo evidovaných občanov
17/22/054/5
5465.43 € s DPH Obec Hybe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 22.12.2017
09.01.2018 Zhotovenie diela :Rozšírenie inžinierskych sietí Obec Hybe - časť "Medzi vodami" - vodovod
129/2017
18459.92 € s DPH Obec Hybe Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 08.01.2018
09.01.2018 Nájom bytu 732/4
128.17 € s DPH Obec Hybe Alica Gundová 30.12.2017
29.12.2017 Nájom nebytových priestorov na OÚ Hybe, miestnosť č.11
445.00 €/rok s DPH Obec Hybe Ing. Eliška Bachárová 20.12.2017
29.12.2017 Poskytnutie daru na prestavbu a nadstavbu požiarnej zbrojnice
7/2017
15000.00 € s DPH Obec Hybe Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe 21.12.2017
11.12.2017 Rozšírenie kamerového systému - využitie Fibris
0.00 € s DPH Obec Hybe Triton SECURITY, s.r.o. 13.11.2017
08.12.2017 Dopravné prostriedky pre zberný dvor - traktor, čelný nakladač, vlečka k traktoru
Z201765284_Z
80824.00 € s DPH Obec Hybe AGROTEM-PULZ, s.r.o. 06.12.2017
07.12.2017 Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky v rámci projektu Zberný dvor a stojiská Hybe
Z201764741_Z
7439.00 € s DPH Obec Hybe FEREX, s.r.o. 04.12.2017
05.12.2017 Poskytovanie služieb elektronického bankovníctva
0.00 € s DPH Obec Hybe Prima banka Slovensko a.s. 04.12.2017
01.12.2017 RDST Motorola GM-360,VHF
KRHZ-ZA-433/2017
0.00 € s DPH Obec Hybe Ministerstvo vnútra SR 03.10.2017
24.11.2017 Nájom bytu 731/2
82.11 €/mesiac s DPH Ivan Bielak Obec Hybe 20.11.2017
24.11.2017 Špecifikácia odberných miest pre dodávku vody a odvádzanie odpadovej vody
0.00 € s DPH Obec Hybe Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 22.11.2017
24.11.2017 Drvič odpadu pre zberný dvor
Z201761465_Z
16119.00 € s DPH Obec Hybe ŠTÝL EU s.r.o. 21.11.2017
02.11.2017 Nehnuteľnosť- pozemok p.č. C-KN 12/4 o výmere 129m2
451.50 € s DPH Peter Lehotský a Lucia Lehotská Obec Hybe 02.11.2017
Zobrazených 151 - 165 z celkových 577.
1 2 7 8 9 11 13 14 15 38 39