Obec Hybe

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
21.10.2013 Sponzorský dar
800.00 € s DPH TSB Project , s.r.o. Obec Hybe 27.09.2013
21.10.2013 Požiarne dvere
041/2013
265.00 € s DPH Obec Hybe LEGATO-STAVEBNINY, s.r.o. 14.10.2013
23.09.2013 Zmena adresy umiestnenia koncového bodu siete služby prostredníctvom TP
0.83 € s DPH Obec Hybe Slovak Telekom, a.s. 23.09.2013
06.09.2013 Dočasné užívanie hrobového miesta
434
9.95 € s DPH Ing. Miloslav Lehotský Obec Hybe 05.09.2013
03.09.2013 Poskytnutie licencie a služby Systémovej podpory
U1662/2013
267.00 €/rok s DPH Obec Hybe MADE spol.s r.o. 12.08.2013
03.09.2013 Vyúčtovanie odmeny elektronickou faktúrou
0.00 € s DPH Obec Hybe MADE spol. s r.o. 12.08.2013
03.09.2013 Upravenie zmluvného vyťahu
4203205168
0.00 € s DPH Obec Hybe Stredoslovenská energetika - Distribúcia ,a.s. 18.02.2013
22.08.2013 Vykonanie diela - uskutočnenie stavebných prác " Základná a materská škola Hybe - Splašková a dažďová kanaliz
11/2013
29882.68 € s DPH Obec Hybe Slovenské inžiniersko priemyslové stavby , spol s r.o. 15.08.2013
18.07.2013 Úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zmestnanie, nahlásených obcou na úrad práce ako osoby pre výkon menších obecných služieb
16.25 € s DPH Obec Hybe Komunálna poisťovňa a s. 30.06.2013
16.07.2013 Zmena dátumu posledného čerpania úveru
0.00 € s DPH Obec Hybe Prima banka Slovensko, a.s. 15.07.2013
10.07.2013 Zneškodnenie odpadu na skládku TKO
0.00 € s DPH Obec Hybe Mesto Liptovský Hrádok 09.07.2013
01.07.2013 Zhotovenie diela "Detské ihrisko v Hybiach"
003/2012
9999.20 € s DPH Obec Hybe Intersystém EU,s.r.o. 27.06.2013
01.07.2013 Užívanie vymedzených úsekov ciest
0.00 € s DPH Obec Hybe Národná diaľničná spoločnosť,a.s. 27.06.2013
01.07.2013 Užívanie vymedzených úsekov ciest a poskytnutie zábezpeky za každú Palubnú jednotku a zabezpečenie jej vrátenia.
0.00 € s DPH Obec Hybe Sky toll, a.s. 27.06.2013
01.07.2013 Predĺženie doby nájmu
75.96 € s DPH Obec Hybe Antónia Voštiarová 01.07.2013
Zobrazených 391 - 405 z celkových 526.
1 2 23 24 25 27 29 30 31 35 36