Obec Hybe

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
07.06.2012 Užívanie vymedzených úsekov ciest podľa zákona e eloktronickom výbere mýta a záväzok poskytnúť za každu palubnú jednotku a jej príslušenstvo zábezpeku na zabezpečenie vrátenia Pal.jednotky a príslušenstva.
000007644854
50.00 € s DPH Obec Hybe SkyToll, a.s. 01.06.2012
25.05.2012 Záväzok Banky poskytnúť Klientovi Úver a záväzok Klienta poskytnutý Úver vrátiť Banke
09/001/12
225000.00 € s DPH Obec Hybe Prima banka Slovensko,a.s. 24.05.2012
21.05.2012 Zhromažďovanie a odvoz elektroodpadu
0/231/2012
33.00 € bez DPH Obec Hybe METAL SERVIS Recycling s.r.o. 14.05.2012
03.05.2012 Poradenské služby ohľadom správy nájomných bytov
100.00 € s DPH Obec Hybe Bytová agentúra J+J Tlamka 02.05.2012
03.04.2012 Opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu 731/4
Dodatok č.1
119.87 €/mesiac s DPH Zuzana Fidesová Obec Hybe 29.03.2012
03.04.2012 Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v oblasti horného Liptova- Hybe, Východná , Važec-SO 01, Splašková kanalizácia Hybe
8590508U01
198669.45 € s DPH Obec Hybe Enviromentálny fond 02.04.2012
27.03.2012 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie (aktivační pracovníci)
5190002886
35.75 € s DPH Obec Hybe Komunálna poisťovňa,a.s.Vienna Insurance Group 21.03.2012
27.03.2012 Poskytnutie daru peňažnej povahy na nákup výchovnovzdelávacích pomôcok pre MŠ Hybe
4/2012
510.00 € s DPH Obec Hybe Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe 26.03.2012
14.03.2012 Združenie finančných prostriedkov formou nenávratnej finančnej výpomoci obcou na realizáciu projektu "Regionálna značka - cesta k podpore miestnych produktov."
650.00 € s DPH Miestna akčná skupina Horný Liptov Obec Hybe 22.02.2012
02.03.2012 Všeobecné podmienky a záväzky v oblasti pracovnoprávnych vzťahov
0.00 € s DPH Združenie MŠ a ŠZ pri rade OZ PŠaV Obec Hybe 22.02.2012
02.03.2012 Technika požiarnej ochrany, bezpečnostnotechnická služba
360.00 €/rok s DPH Obec Hybe GAJOS s.r.o. 27.02.2012
29.02.2012 Prehliadka kotlov, vyčistenie, nastavenie, odborná skúška domových rozvodov plynu v bytových domoch Hybe
003-2012
744.00 €/rok bez DPH Obec Hybe ENERGAS - KOVÁČ, s.r.o. 08.02.2012
06.02.2012 Odvoz TKO a drobného stavebného odpadu z kontajnerov na skládku do L.Hrádku, odhŕňanie snehu v obci Hybe, ťahanie žumpy bytových domov v Hybiach - cena je v článku III.Zmluvy
0.00 € s DPH Obec Hybe RD Hybe 01.02.2012
06.02.2012 Úprava podmienok poskytovania príspevkov za vyseparované množstvo spoplatnených komodít podľa ust.§ 64 ods. 1 zák.č. 223/2001 Z.z.
2070/12/20RZO
0.00 € s DPH Obec Hybe Recyklačný fond 30.01.2012
26.01.2012 Prenájom a servisná údržba rohoží
11.95 €/mesiac s DPH Obec Hybe Gošen spol s.r.o. 24.01.2012
Zobrazených 391 - 405 z celkových 431.
1 2 21 22 23 24 25 27 29