Obec Hybe

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
22.03.2013 Dodávka elektriny - Hybe 732
0.00 € s DPH Obec Hybe Stredoslovenská energetika, a.s. 11.03.2013
22.03.2013 Dodávka elektriny Obecný úrad - ver. svetlo, Hybe AZ
0.00 € s DPH Obec Hybe Stredoslovenská energetika, a.s. 11.03.2013
15.03.2013 Aktivácia služby Náhradný telefón na SIM karte
0.00 € s DPH Obec Hybe Orange Slovensko,a.s. 14.03.2013
15.03.2013 Aktivácia účastníckeho programu Zvýhodnenej WOW ponuky - Základ
1.00 € s DPH Obec Hybe Orange Slovensko,a.s 14.03.2013
15.03.2013 Aktivácia účastníckeho programu a/alebo Zvýhodnenej WOW ponuky a /alebo balíka kategórie Nekonečné volania -Biznis Exkluziv Svet(roaming EU nekonečno)
1.00 € s DPH Obec Hybe Orange Slovensko, a.s. 14.03.2013
12.03.2013 Poskytnutie databázy súboru popisných informácií katastra nehnuteľností z uvedeného katastrálneho územia, vo forme súboru na CD na výmenu informácií
114/2013
149.37 € s DPH Obec Hybe Správa katastra Žilina 11.03.2013
07.03.2013 Prenájom hrobového miesta
429
6.70 € s DPH Jitka Piovarčiová Obec Hybe 22.02.2013
25.02.2013 Úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie, nahlásených obcou na príslušný úrad práce, soc.vecí a rodiny
4305180513
16.25 € s DPH Obec Hybe Komunálna poisťovňa a.s.,Vienna Insurance Group 02.01.2013
11.02.2013 Pozemky v k.ú. Hybe
590.00 € s DPH Elena Halušková Obec Hybe 11.02.2013
21.01.2013 Výhradný a exluzívny výkon n.o. Pomocný anjel v oblasti org. a odvozu zberu šatstva a textílií pre obec Hybe
0.00 € s DPH Obec Hybe Pomocný anjel,n.o. 10.01.2013
18.01.2013 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti
266/§52/2013/NP V-2
662.50 € s DPH Obec Hybe Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 11.01.2013
18.01.2013 Predĺženie nájomnej zmluvy
74.49 € s DPH Emília Kubinská Obec Hybe 31.12.2012
28.12.2012 Pozemky parc č. C-KN 193/1, 193/14,194/13 v k.ú Hybe
578.00 € s DPH Ing.Martin Pivko, Mgr.Zuzana Pivková Obec Hybe 18.12.2012
20.12.2012 Pozemok parc.č. C-KN 220/15 záhrada o výmere 52 m2
104.00 € s DPH Dušan Strašila a Miriam Strašilová Obec Hybe 19.12.2012
20.12.2012 Pozemky parc.č.C-KN 308/21, 308/39, 308/40
362.00 € s DPH Peter Medvecký . Miroslav Medvecký Obec Hybe 19.12.2012
Zobrazených 391 - 405 z celkových 489.
1 2 23 24 25 27 29 30 31 32 33