Obec Hybe

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
24.08.2012 Podpora prevádzky integrovaných systémov separovaného zberu komunálnych odpadov v pôsobnosti samosprávy, prostredníctvom, ktorých sa na území realizuje zber odpadov z obalov od spotrebiteľov
S667/2012/Ob
0.00 € s DPH Obec Hybe ENVI-PAK,a.s. 02.07.2012
21.08.2012 Bezplatné dodanie a umiestnenie zbernej nádoby na obnosené šatstvo a nepotrebné šatstvo a textil v obci Hybe
0.00 € s DPH Obec Hybe Pomocný anjel,n.o. 07.08.2012
06.07.2012 Predĺženie nájmu v bytovom dome 732/2
75.96 € s DPH Antónia Voštiarová Obec Hybe 30.06.2012
04.07.2012 Kúpa pozemkov p.č.C-KN 308/13 a p.č. C-KN 309
1026.00 € s DPH Ema Zuskinová, rod. Marušiaková Obec Hybe 04.07.2012
15.06.2012 Zhotovenie častí objektov v zmysle čl.II Predmet zmluvy podľa výšky poskytnutých finančných prostriedkov z Enviromentálneho fondu na rok 2012
43098.54 € s DPH Obec Hybe Slovenské inžiniersko priemyslové stavby, spol. s. r.o. 14.03.2012
15.06.2012 Zmena článku IV.Cena Zmluvy o dielo č.16/2009
331984.31 € s DPH Obec Hybe Slovenské inžiniersko priemyslové stavby, spol.s.r.o. 20.01.2011
15.06.2012 Zhotovenie častí objektov v zmysle Čl.II.Predmet zmluvy podľa výšky poskytnutých finančných prostriedkov z Enviromentálneho fondu na rok 2012
165511.98 € s DPH Obec Hybe Slovenské inžiniersko priemyslové stavby, spol. s.r.o. 14.03.2012
15.06.2012 Telefónne služby,NOKIA 500
0.00 € s DPH Obec Hybe Slovak Telekom,a.s. 04.06.2012
15.06.2012 Aktivácia programu služieb, Nokia 500
10.01 € s DPH Obec Hybe Slovak Telekom,a.s. 04.06.2012
15.06.2012 Úprava zmluvy o poskytovaní verejných služieb (č.404110836291) rozsahom a spoôsobom uvedeným v dodatku
4041108362911
0.00 € s DPH Obec Hybe Slovak Telekom, a.s. 04.06.2012
15.06.2012 Úprava Zmluvy o poskytnutí verejných služieb (4041108362911)v rozsahu a spôsobom uvedeným v dodatku
0.00 € s DPH Obec Hybe Slovak Telekom,a.s. 04.06.2012
14.06.2012 Dodatok k času plnenia a k cene
133324.55 € s DPH Obec Hybe Slovenské inžiniersko priemyslové stavby, spol.s.r.o. 20.01.2011
08.06.2012 Nájomný vzťah
119.87 €/mesiac s DPH Miroslav Potanecký Obec Hybe 31.05.2012
08.06.2012 Nájomný vzťah
141.90 €/mesiac s DPH Jarmila Bartošová Obec Hybe 31.05.2012
07.06.2012 Užívanie vymedzených úsekov ciest a platenie mýta ( LM 551 AP)
000007644843
0.00 € s DPH Obec Hybe Národná dialničná spoločnosť a.s. 01.06.2012
Zobrazených 421 - 435 z celkových 476.
1 2 24 25 26 27 29 31 32