Obec Hybe

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
04.12.2019 Nájom bytu 732/8
151.13 € s DPH Petra Michalková Obec Hybe 29.11.2019
25.11.2019 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Kráľova Lehota na záujmové krúžky v ZŠ s MŠ Hybe pre detí s trvalým pobytom v obci Kráľova Lehota
575.00 € s DPH Obec Hybe Obec Kráľova Lehota 20.11.2019
25.11.2019 Realizácia diela "Stavebné úpravy Kultúrneho domu v Hybiach"
26252.40 € s DPH Obec Hybe Adrián Šavel - ŠATEX 21.11.2019
25.11.2019 Prevod vlastníckeho práva k pozemku v k.ú.Hybe parc. č. C-KN 219/80 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 244m2
854.00 € s DPH Milan Žiška a Ľubica Žišková rod. Porubänová Obec Hybe 22.11.2019
25.11.2019 Prevod vlastníckeho práva k pozemku v k.ú. Hybe parc.č. C-KN 219/81 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 381 m2
1333.50 € s DPH Ľubomír Michalec a Jana Michalcová rod. Barbieriková Obec Hybe 22.11.2019
25.11.2019 Povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie (moje auto KASKO) vozidla KUBOTA (traktor)
986575975
254.73 € s DPH Obec Hybe Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 25.11.2019
25.11.2019 Povinné zmluvné poistenie vlečka AGROBON
9860575967
25.84 € s DPH Obec Hybe Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 25.11.2019
20.11.2019 Záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Nižná Boca v ZŠ s MŠ v Hybiach
1/2019
309.42 € s DPH Obec Hybe Obec Nižná Boca 12.11.2019
31.10.2019 Prevod vlastníckeho práva k pozemku parc. č. C-KN 164/32 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 236m2 v k.ú. Hybe
826.00 € s DPH Mgr. Andrea Harasztová Obec Hybe 31.10.2019
30.10.2019 Dotácia na režijné výdavky
DOT 5/2019
400.00 € s DPH Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Hybe Obec Hybe 28.10.2019
30.10.2019 Dotácia na prevádzkové náklady a energie
DOT 6/2019
2000.00 € s DPH Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Hybe Obec Hybe 28.10.2019
15.10.2019 Poskytnutie úveru
9/013/19
30000.00 € s DPH Obec Hybe Prima banka Slovensko a.s. 15.10.2019
15.10.2019 Zriadenie úverového účtu
0.00 € s DPH Obec Hybe Prima banka Slovensko a.s. 15.10.2019
14.10.2019 Pripojenie odberného plynového zariadenia
0.00 € s DPH Obec Hybe SPP - distribúcia, a.s. 11.10.2019
08.10.2019 Nainštalovanie meracieho zariadenia na meranie spotreby zemného plynu
8011000919
216.36 € s DPH Obec Hybe SPP - distribúcia, a.s. 27.09.2019
Zobrazených 31 - 45 z celkových 615.
1 3 5 6 7 8 9 40 41