Obec Hybe

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
17.12.2020 Poskytnutie fin . príspevku na vytvorenie pracovných miest
20/22/54X/46
8575.44 € s DPH Obec Hybe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 16.12.2020
17.12.2020 Výpožička zariadení na výkon asistovaného sčítania obyvateľstva v teréne
0.00 € s DPH Obec Hybe Slovenská republika - Štatistický úrad 17.12.2020
29.10.2020 Dotácia na úhradu prevádzkových nákladov a energií cirkevného zboru v roku 2020
4/2020
2000.00 € s DPH Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Hybe Obec Hybe 29.10.2020
29.10.2020 Dotácia na režijné výdavky- energie pre Rímskokatolícky kostol v Hybiach a opravu ustredného kúrenia farskej budovy
5/2020
600.00 € s DPH Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Hybe Obec Hybe 29.10.2020
27.10.2020 Zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti a úprava práv a povinností účastníkov dohody
20/22/012/15
0.00 € s DPH Obec Hybe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 26.10.2020
27.10.2020 Realizácia činnosti podľa špecifikácie prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi
20/22/010/16
0.00 € s DPH Obec Hybe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 26.10.2020
27.10.2020 Zmena kontaktnej osoby
2/2020
0.00 € s DPH Obec Hybe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 26.10.2020
07.10.2020 Zmeny v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01SEPIMRK2201701216
149090.81 € s DPH Obec Hybe Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR) 02.10.2020
30.09.2020 Poskytnutie preddavku
4000.00 € s DPH Obec Hybe Wellness Masvital s.r.o. 25.09.2020
16.09.2020 Prevod vlastníckeho práva k pozemkom parc.č. C-KN 4989/15 o výmere 1147m2 , parc.č. C-KN 4622/4 o výmere 674m2, parc.č. C-KN 5049/10 o výmere 15m2 v k.ú Hybe
23868.00 € s DPH EMPOL a.s. Obec Hybe 16.09.2020
11.09.2020 Stavebné úpravy Kultúrneho domu v Hybiach - povrchová úprava stein a stropov v sále, SDK podhľady
23299.01 € s DPH Obec Hybe Wellness Masvital s.r.o. 08.09.2020
11.09.2020 Realizácia VO pre projekt Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v obci Hybe- Splašková kanalizácia Hybe stoka A2, A2-1, A2-2
3000.00 € bez DPH Obec Hybe ULTIMA INVEST , s.r.o 09.09.2020
11.09.2020 Poskytnutie dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
202007744
0.00 € s DPH Obec Hybe Disig , a.s. 10.09.2020
28.08.2020 Výhody a bonusy služby
0.00 € s DPH Obec Hybe Orange Slovensko, a.s. 27.08.2020
28.08.2020 Aktivácia účastníckeho programu
A12948304
0.00 € s DPH Obec Hybe Orange Slovensko, a.s. 25.08.2020
Zobrazených 31 - 45 z celkových 700.
1 3 5 6 7 8 9 46 47