Obec Hybe

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
19.11.2018 Pozemok C-KN 234/61 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 62 m2 v k.ú. Hybe
217.00 € s DPH Ondrej Droppa a Nadežda Droppová Obec Hybe 19.11.2018
16.11.2018 PZP Ford Transit Tourneo
6002266046
109.25 €/rok s DPH Obec Hybe Wustenrot poisťovňa,a.s. 15.11.2018
14.11.2018 Vykonanie diela - stavebné práce na športovom dome v obci Hybe - vybudovanie kanalizačnej prípojky
2600.00 € s DPH Obec Hybe Ľubomír Stračiak 08.11.2018
14.11.2018 Úprava práv a povinností pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb na účely aktivačného príspevku
18/22/012/26
0.00 € s DPH Obec Hybe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 12.11.2018
14.11.2018 Aplikácia pomoci v hmotnej núdzi a realizácia činností a predpokladov na poskytnutie dávky v hmotnej núdzi
18/22/010/17
0.00 € s DPH Obec Hybe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 12.11.2018
08.11.2018 Úprava zmluvných podmienok pri poskytnutí dotácie na výstavbu detského ihriska
CEZ ÚV SR:631/2018
8500.00 € s DPH Obec Hybe Úrad vlády SR 16.10.2018
26.10.2018 Popis systému triedeného zberu
1300070
0.00 € s DPH Obec Hybe Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 16.08.2018
02.10.2018 Hudobné účinkovanie
500.00 € s DPH Obec Hybe Hudobná skupina NOVA -Magdaléna Budínska 01.09.2018
12.09.2018 Prevod vlastníctva k pozemkom v k.ú . Hybe a to k pozemkom parc.č. C-KN 308/24 zast. plochy a nádvoria o výmere 134 m2, parc.č. C-KN 308/45 trvalý trávny porast o výmere 46 m2, parc. č. 308/46 trvalý trávny porast o výmere 34 m2
749.00 € s DPH Jozef Melich Obec Hybe 12.09.2018
16.08.2018 Nájom bytu 731/9
95.39 €/mesiac s DPH Marta Slabejová Obec Hybe 31.07.2018
16.08.2018 Nájom bytu 731/11
151.13 € s DPH Ján Gerzanič Obec Hybe 31.07.2018
13.08.2018 Rekonštrukcia miestnych komunikácií
4909.8070066IKU
89810.57 € s DPH Obec Hybe EUROVIA SK a.s. 13.08.2018
03.08.2018 Oprava VIN
0.00 € s DPH Obec Hybe Komunálna poisťovňa, a.s. 30.07.2018
03.08.2018 Oprava VIN
0.00 € s DPH Obec Hybe Komunálna poisťovňa, a.s. 30.07.2018
03.08.2018 Oprava VIN
0.00 € s DPH Obec Hybe Komunálna poisťovňa, a.s. 30.07.2018
Zobrazených 31 - 45 z celkových 526.
1 3 5 6 7 8 9 35 36