Obec Hybe

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
20.12.2012 Pozemky parc.č.C-KN 308/27,308/41
396.00 € s DPH Anna Lehotská, rod. Pavellová Obec Hybe 19.12.2012
20.12.2012 Zámena pozemkov v k.ú Hybe
1066.00 € s DPH Emília Trteková, rod. Brtáňová Obec Hybe 19.12.2012
20.12.2012 Zmena času plnenia a platobné podmienky
312.00 €/mesiac s DPH Obec Hybe Melich Vladimír M-STAV 15.11.2012
07.12.2012 Zmena termínu plnenia a ceny pri zhotovení stavby "Stavebné úpravy, nadstavba a prístavba základnej školy, Hybe"
227584.84 € s DPH Obec Hybe EURO-BUILDING a.s. 05.12.2012
15.11.2012 Zriadenie vecného bremena (kanalizačné potrubie)
9.28 € s DPH Liptovská vodárenská spoločnosť ,a.s. Obec Hybe 12.11.2012
15.11.2012 Peňažný dar
50.00 € s DPH Únia nevidiacich a slabozrakých Liptovský Mikuláš Obec Hybe 12.11.2012
05.11.2012 Užívanie hrobového miesta
427/12
13.30 € s DPH Pavel Rajniak Obec Hybe 30.10.2012
26.10.2012 Doplňujúce stavebné práce na projekte "Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v oblasti.hor.Liptova, Hybe ,Východná Važec, v časti SO 01.2.1. Kanalizácia-gravitačné potrubia - stoky A4 a A4-1 v dôsledku zmeny projektovaj dokumentácie
6/2012
7479.02 € s DPH Obec Hybe Slovenské inžiniersko priemyslové stavby, spol.s.r.o. 24.10.2012
03.10.2012 Zriadenie, prevádzkovanie a údržba zapožičanej bytovej prijímacej MMDS pre príjem televíznych programov
7
100.00 € s DPH Ing. Miroslav Melich Obec Hybe 02.10.2012
01.10.2012 Prenájom hrobového miesta
413
3.50 € s DPH Mária Mudroňová Obec Hybe 18.08.2011
01.10.2012 Prenájom hrobového miesta
414
3.50 € s DPH Viera Prónayová Obec Hybe 22.07.2011
01.10.2012 Prenájom hrobového miesta
415
3.50 € s DPH Anna Marušiaková Obec Hybe 16.09.2011
01.10.2012 Prenájom hrobového miesta
416
3.50 € s DPH Alica Folwarczna Obec Hybe 13.09.2011
01.10.2012 Prenájom hrobového miesta
417
13.30 € s DPH Ján Krivoš Obec Hybe 27.09.2011
01.10.2012 Prenájom hrobového miesta
418
13.30 € s DPH Ing. Alexander Matiščík Obec Hybe 17.10.2011
Zobrazených 466 - 480 z celkových 549.
1 2 28 29 30 32 34 35 36 37