Obec Hybe

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
01.10.2012 Prenájom hrobového miesta
419
3.50 € s DPH Oľga Mrlianová Obec Hybe 21.03.2012
01.10.2012 Prenájom hrobového miesta
421
13.30 € s DPH Ján a Anna Mrlianovci Obec Hybe 24.04.2012
01.10.2012 Prenájom hrobového miesta
422
13.30 € s DPH Vlasta Šmihulová Obec Hybe 25.04.2012
01.10.2012 Prenájom hrobového miesta
423
6.70 € s DPH Oľga Rajniaková Obec Hybe 26.04.2012
01.10.2012 Prenájom hrobového miesta
424
13.30 € s DPH Alžbeta Kúdolová Obec Hybe 11.05.2012
01.10.2012 Prenájom hrobového miesta
425
7.00 € s DPH Ľudovít Michalides Obec Hybe 14.08.2012
01.10.2012 Prenájom hrobového miesta
426
6.70 € s DPH Júlia Ilavská Obec Hybe 26.09.2012
27.09.2012 Užívanie hrobového miesta
412
3.50 € s DPH Ján Čupka Obec Hybe 06.06.2011
25.09.2012 Zriadenie, prevádzkovanie a údržba zapožičanej bytovej prijímacej stanice MMDS pre príjem televíznych programov
107
100.00 € s DPH Jaroslava Skalošová Obec Hybe 23.09.2011
25.09.2012 Zriadenie, prevádzkovanie a údržba zapožičanej bytovej prijímacej stanice MMDS pre príjem televíznych programov
230
100.00 € s DPH Pavol Kňava Obec Hybe 03.05.2012
25.09.2012 Zriadenie, prevádzkovanie a údržba zapožičanej bytovej prijímacej stanice MMDS pre príjem televíznych programov
6
100.00 € s DPH Obec Hybe Oľga Zudlová 02.07.2012
12.09.2012 Nájom bytu 731/6
88.79 €/mesiac s DPH Jarmila Levická Obec Hybe 31.08.2012
24.08.2012 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku za účelom spolufinancovania projektu Rekonštrukcia chodníkov a výstavba cyklotrasy v okolí obce Hybe
1300026
48877.21 € s DPH Obec Hybe Pôdohospodárska platobná agentúra 13.08.2012
24.08.2012 Podpora prevádzky integrovaných systémov separovaného zberu komunálnych odpadov v pôsobnosti samosprávy, prostredníctvom, ktorých sa na území realizuje zber odpadov z obalov od spotrebiteľov
S667/2012/Ob
0.00 € s DPH Obec Hybe ENVI-PAK,a.s. 02.07.2012
21.08.2012 Bezplatné dodanie a umiestnenie zbernej nádoby na obnosené šatstvo a nepotrebné šatstvo a textil v obci Hybe
0.00 € s DPH Obec Hybe Pomocný anjel,n.o. 07.08.2012
Zobrazených 481 - 495 z celkových 549.
1 2 29 30 31 33 35 36 37