Obec Hybe

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
28.08.2020 Splátky kúpnej ceny
A12948304
201.40 € s DPH Obec Hybe Orange Slovensko, a.s. 27.08.2020
27.08.2020 Aktivácia účastníckeho programu
A2886528
0.00 € s DPH Obec Hybe Orange Slovensko, a.s. 24.08.2020
27.08.2020 Uzavretie Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
0.00 € s DPH Obec Hybe Orange Slovensko, a.s. 25.08.2020
27.08.2020 Zvýhodnenia a bonusy
0.00 € s DPH Obec Hybe Orange Slovensko, a.s. 25.08.2020
27.08.2020 Stav nakupovaného tovaru
0.00 € s DPH Obec Hybe Orange Slovensko, a.s. 24.08.2020
27.08.2020 Zvyšná časť Kúpnej ceny za mobilné zariadenie
28.00 € s DPH Obec Hybe Orange Slovensko, a.s. 24.08.2020
27.08.2020 Nájom pozemku p.č. 4922/1 k.ú. Hybe o výmere 300m2
100.00 €/rok s DPH Obec Hybe Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe 29.05.2020
20.08.2020 Zmena kontaktnej osoby
0.00 € s DPH Obec Hybe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 19.08.2020
19.08.2020 Užívanie pozemku p.č. C-KN 26/1 k.ú. Hybe o výmere 50 m2
25.00 €/rok s DPH Iveta Potanecká, rod. Dudová Obec Hybe 14.08.2020
17.08.2020 Prevod vlastníckeho práva k pozemkom C-KN 26/50 o výmere 60 m2, C-KN 26/52 o výmere 539 m2, C-KN 26/53 o výmere 67 m2 k.ú.Hybe
3330.00 € s DPH Štefan Dunajský, Anna Dunajská Obec Hybe 17.08.2020
17.08.2020 Pozemok p.č. C-KN 67/16 k.ú.Hybe o výmere 4 m2
14.00 € s DPH Jaroslav Brezina, Mgr. Ivana Brezinová Obec Hybe 17.08.2020
13.08.2020 Nájom bytu 732/4
128.17 € s DPH Alica Gundová Obec Hybe 30.06.2020
12.08.2020 Materiálové náklady služby spojené s prípravou a realizáciou akcie 5.Hybský Guláš cup a Mini Pachova cyklovačka pre deti do 15 rokov“
DOT4/2020
260.00 € s DPH Občianske združenie V pohybe Obec Hybe 12.08.2020
24.07.2020 Nájom bytu 732/12
95.39 €/mesiac s DPH Marek Teplický Obec Hybe 24.07.2020
22.07.2020 Poistenie majetku - tribúna
9870113351
221.57 €/rok s DPH Obec Hybe Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 17.06.2020
Zobrazených 46 - 60 z celkových 700.
1 2 4 6 7 8 9 46 47