Obec Hybe

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
11.12.2018 Telefónne číslo, SIM karta a účastnícky program
169.50 € s DPH Obec Hybe Orange Slovensko,a.s. 11.12.2018
04.12.2018 Nájom bytu 731/7
128.17 € s DPH Peter Španko Obec Hybe 30.11.2018
04.12.2018 Nájomné a úhrada služieb spojených s nájmom
23.40 €/mesiac s DPH Soňa Korábeková Obec Hybe 30.11.2018
28.11.2018 Ford Transit/Tourneo
8500.00 € s DPH Obec Hybe Ivan Pallay- IPY SERVIS 09.11.2018
28.11.2018 Poskytnutie dotácie na Richtársky deň
14/KPŽSK-2018
1000.00 € s DPH Obec Hybe Žilinský samosprávny kraj 26.11.2018
20.11.2018 Vykonávanie úloh technika požiarnej ochrany a úloh bezpečnostnej služby
147.00 € s DPH Obec Hybe GAJOS, s.r.o. 01.10.2018
19.11.2018 Zmena ceny v dôsledku rozšírenia predmetu práce na diele Rekonštrukcia miestnych komunikácií
113932.97 € s DPH Obec Hybe EUROVIA SK, a.s. 01.10.2018
19.11.2018 Prevod vlastníckeho práva k pozemkom č. C-KN 234/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m2 v k.ú Hybe a parc. č. C-KN 234/28 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 155m2 v k.ú. Hybe
619.50 € s DPH Vladimír Melich a Božena Melichová Obec Hybe 19.11.2018
19.11.2018 Pozemok C-KN 234/61 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 62 m2 v k.ú. Hybe
217.00 € s DPH Ondrej Droppa a Nadežda Droppová Obec Hybe 19.11.2018
16.11.2018 PZP Ford Transit Tourneo
6002266046
109.25 €/rok s DPH Obec Hybe Wustenrot poisťovňa,a.s. 15.11.2018
14.11.2018 Vykonanie diela - stavebné práce na športovom dome v obci Hybe - vybudovanie kanalizačnej prípojky
2600.00 € s DPH Obec Hybe Ľubomír Stračiak 08.11.2018
14.11.2018 Úprava práv a povinností pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb na účely aktivačného príspevku
18/22/012/26
0.00 € s DPH Obec Hybe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 12.11.2018
14.11.2018 Aplikácia pomoci v hmotnej núdzi a realizácia činností a predpokladov na poskytnutie dávky v hmotnej núdzi
18/22/010/17
0.00 € s DPH Obec Hybe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 12.11.2018
08.11.2018 Úprava zmluvných podmienok pri poskytnutí dotácie na výstavbu detského ihriska
CEZ ÚV SR:631/2018
8500.00 € s DPH Obec Hybe Úrad vlády SR 16.10.2018
26.10.2018 Popis systému triedeného zberu
1300070
0.00 € s DPH Obec Hybe Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 16.08.2018
Zobrazených 46 - 60 z celkových 549.
1 2 4 6 7 8 9 36 37