Obec Hybe

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
27.10.2020 Zmena kontaktnej osoby
2/2020
0.00 € s DPH Obec Hybe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 26.10.2020
07.10.2020 Zmeny v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01SEPIMRK2201701216
149090.81 € s DPH Obec Hybe Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR) 02.10.2020
30.09.2020 Poskytnutie preddavku
4000.00 € s DPH Obec Hybe Wellness Masvital s.r.o. 25.09.2020
16.09.2020 Prevod vlastníckeho práva k pozemkom parc.č. C-KN 4989/15 o výmere 1147m2 , parc.č. C-KN 4622/4 o výmere 674m2, parc.č. C-KN 5049/10 o výmere 15m2 v k.ú Hybe
23868.00 € s DPH EMPOL a.s. Obec Hybe 16.09.2020
11.09.2020 Stavebné úpravy Kultúrneho domu v Hybiach - povrchová úprava stein a stropov v sále, SDK podhľady
23299.01 € s DPH Obec Hybe Wellness Masvital s.r.o. 08.09.2020
11.09.2020 Realizácia VO pre projekt Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v obci Hybe- Splašková kanalizácia Hybe stoka A2, A2-1, A2-2
3000.00 € bez DPH Obec Hybe ULTIMA INVEST , s.r.o 09.09.2020
11.09.2020 Poskytnutie dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
202007744
0.00 € s DPH Obec Hybe Disig , a.s. 10.09.2020
28.08.2020 Výhody a bonusy služby
0.00 € s DPH Obec Hybe Orange Slovensko, a.s. 27.08.2020
28.08.2020 Aktivácia účastníckeho programu
A12948304
0.00 € s DPH Obec Hybe Orange Slovensko, a.s. 25.08.2020
28.08.2020 Splátky kúpnej ceny
A12948304
201.40 € s DPH Obec Hybe Orange Slovensko, a.s. 27.08.2020
27.08.2020 Aktivácia účastníckeho programu
A2886528
0.00 € s DPH Obec Hybe Orange Slovensko, a.s. 24.08.2020
27.08.2020 Uzavretie Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
0.00 € s DPH Obec Hybe Orange Slovensko, a.s. 25.08.2020
27.08.2020 Zvýhodnenia a bonusy
0.00 € s DPH Obec Hybe Orange Slovensko, a.s. 25.08.2020
27.08.2020 Stav nakupovaného tovaru
0.00 € s DPH Obec Hybe Orange Slovensko, a.s. 24.08.2020
27.08.2020 Zvyšná časť Kúpnej ceny za mobilné zariadenie
28.00 € s DPH Obec Hybe Orange Slovensko, a.s. 24.08.2020
Zobrazených 46 - 60 z celkových 709.
1 2 4 6 7 8 9 47 48