Obec Hybe

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
29.02.2012 Prehliadka kotlov, vyčistenie, nastavenie, odborná skúška domových rozvodov plynu v bytových domoch Hybe
003-2012
744.00 €/rok bez DPH Obec Hybe ENERGAS - KOVÁČ, s.r.o. 08.02.2012
06.02.2012 Odvoz TKO a drobného stavebného odpadu z kontajnerov na skládku do L.Hrádku, odhŕňanie snehu v obci Hybe, ťahanie žumpy bytových domov v Hybiach - cena je v článku III.Zmluvy
0.00 € s DPH Obec Hybe RD Hybe 01.02.2012
06.02.2012 Úprava podmienok poskytovania príspevkov za vyseparované množstvo spoplatnených komodít podľa ust.§ 64 ods. 1 zák.č. 223/2001 Z.z.
2070/12/20RZO
0.00 € s DPH Obec Hybe Recyklačný fond 30.01.2012
26.01.2012 Prenájom a servisná údržba rohoží
11.95 €/mesiac s DPH Obec Hybe Gošen spol s.r.o. 24.01.2012
16.01.2012 Denný stavebný dozor na stavbe "Stavebné úpravy, nadstavba a prístavba ZŠ v Hybiach"-II. etapa
1/2012
7488.00 € s DPH Obec Hybe Melich Vladimír M-STAV 16.01.2012
08.12.2011 Úprava práv a povinností zamestnávateľa a úradu práce, sociálnych vecí a rodiny pri zabezpečení vykonávania absolventskej praxe pre absolventa školy vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
121/§51/2011
0.00 € Obec Hybe Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 25.11.2011
24.11.2011 Zabezpečenie činnosti spojenej s verejným obstarávaním zákazky "Stavebné úpravy, nadstavba a prístavba základnej školy v Hybiach"
5/2011
1600.00 € Obec Hybe Dana Kičinová 05.09.2011
21.11.2011 Zhotovenie diela-SO01 Základná škola-stavebné úpravy existujúcej stavby a SO02 Základná a materská škola -prístavba k existujúcej škole
12092011
224998.84 € Obec Hybe EURO-BUILDING,a.s. Bratislava 16.11.2011
12.10.2011 Dodatok k dohode č.35/§50i/2011/NP I-2/C o poskytnutí príspevku na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti
Dodatok č.1/2011
0.00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš Obec Hybe 28.09.2011
03.10.2011 Príkazný zmluva na zabezpečenie vedenia hrnčiarskeho kurzu
3/2011
250.00 € Obec Hybe František Špička 19.09.2011
03.10.2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov
5.00 €/mesiac Soňa Korábeková Obec Hybe 26.09.2011
22.09.2011 Zmluva o dielo - Cykloturistické trasy Hybe a okolie, chodník pri miestnej komunikácii
9/2001
58813.63 € Obec Hybe Slovenské inžiniersko priemyslové stavby, Liptovský Hrádok 26.08.2011
07.07.2011 Zmluva o nájme bytu
75.96 €/mesiac Antónia Voštiarová Obec Hybe 30.06.2011
27.06.2011 Zmluva o dielo "Splašková kanalizácia Hybe- stoky A4, A4-1
3/2011
331259.53 € s DPH Obec Hybe Slovenské inžiniersko priemyslové stavby, spol.s.r.o. 23.06.2011 23.06.2011
16.06.2011 Zmluva o dielo - uhadzovanie haluziny v k.ú. Hybe
9/2011
1900.00 € Ján Žiška Obec Hybe 15.06.2011
Zobrazených 586 - 600 z celkových 615.
1 2 33 34 35 36 37 38 40