Obec Hybe

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
08.12.2011 Úprava práv a povinností zamestnávateľa a úradu práce, sociálnych vecí a rodiny pri zabezpečení vykonávania absolventskej praxe pre absolventa školy vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
121/§51/2011
0.00 € Obec Hybe Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 25.11.2011
24.11.2011 Zabezpečenie činnosti spojenej s verejným obstarávaním zákazky "Stavebné úpravy, nadstavba a prístavba základnej školy v Hybiach"
5/2011
1600.00 € Obec Hybe Dana Kičinová 05.09.2011
21.11.2011 Zhotovenie diela-SO01 Základná škola-stavebné úpravy existujúcej stavby a SO02 Základná a materská škola -prístavba k existujúcej škole
12092011
224998.84 € Obec Hybe EURO-BUILDING,a.s. Bratislava 16.11.2011
12.10.2011 Dodatok k dohode č.35/§50i/2011/NP I-2/C o poskytnutí príspevku na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti
Dodatok č.1/2011
0.00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš Obec Hybe 28.09.2011
03.10.2011 Príkazný zmluva na zabezpečenie vedenia hrnčiarskeho kurzu
3/2011
250.00 € Obec Hybe František Špička 19.09.2011
03.10.2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov
5.00 €/mesiac Soňa Korábeková Obec Hybe 26.09.2011
22.09.2011 Zmluva o dielo - Cykloturistické trasy Hybe a okolie, chodník pri miestnej komunikácii
9/2001
58813.63 € Obec Hybe Slovenské inžiniersko priemyslové stavby, Liptovský Hrádok 26.08.2011
07.07.2011 Zmluva o nájme bytu
75.96 €/mesiac Antónia Voštiarová Obec Hybe 30.06.2011
27.06.2011 Zmluva o dielo "Splašková kanalizácia Hybe- stoky A4, A4-1
3/2011
331259.53 € s DPH Obec Hybe Slovenské inžiniersko priemyslové stavby, spol.s.r.o. 23.06.2011 23.06.2011
16.06.2011 Zmluva o dielo - uhadzovanie haluziny v k.ú. Hybe
9/2011
1900.00 € Ján Žiška Obec Hybe 15.06.2011
15.06.2011 Zmluva o nájme pozemku
5.50 €/rok Ivana Dzuríková Obec Hybe 15.06.2011
13.06.2011 Zmluva o nájme bytu
119.87 €/mesiac Miroslav Potanecký Obec Hybe 31.05.2011
13.06.2011 Zmluva o nájme bytu
141.90 €/mesiac Jarmila Bartošová Obec Hybe 31.05.2011
10.06.2011 Zmluva pre príjem dotácií samospráv
0.00 € Obec Hybe Dexia banka Slovensko a.s. 10.06.2011
06.05.2011 Kúpna zmluva- kúpa pozemku
14.00 € Emília Marušiaková, Ján Lenko Obec Hybe 05.05.2011
Zobrazených 676 - 690 z celkových 700.
1 2 39 40 41 42 43 44 46