Obec Hybe

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
24.11.2017 Nájom bytu 731/2
82.11 €/mesiac s DPH Ivan Bielak Obec Hybe 20.11.2017
24.11.2017 Špecifikácia odberných miest pre dodávku vody a odvádzanie odpadovej vody
0.00 € s DPH Obec Hybe Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 22.11.2017
24.11.2017 Drvič odpadu pre zberný dvor
Z201761465_Z
16119.00 € s DPH Obec Hybe ŠTÝL EU s.r.o. 21.11.2017
02.11.2017 Nehnuteľnosť- pozemok p.č. C-KN 12/4 o výmere 129m2
451.50 € s DPH Peter Lehotský a Lucia Lehotská Obec Hybe 02.11.2017
26.10.2017 Zabezpečenie činnosti pre občanov v hmotnej núdzi
17/22/010/18
0.00 € s DPH Obec Hybe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 23.10.2017
26.10.2017 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri výkone menších obecných služieb
17/22/012/22
0.00 € s DPH Obec Hybe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 23.10.2017
26.10.2017 Zabezpečenie úveru blankozmenkou
1480/2017/D
0.00 € s DPH Obec Hybe Všeobecná úverová banka,a.s. 26.10.2017
26.10.2017 Poskytnutie úveru za účelom financovania stavebných úprav, prístavby a nadstavby hasičskej zbrojnice
986/2017/UZ
200000.00 € s DPH Obec Hybe Všeobecná úverová banka,a.s. 26.10.2017
13.10.2017 Externý projektový manažment projektu "Zberný dvor a stojiská Hybe"
096/2017
3500.00 € bez DPH Obec Hybe Support and Consulting s.r.o. 12.10.2017
10.10.2017 Rozšírenie kamerového systému v obci Hybe
TS-V-2-8/2017
15049.80 € s DPH Obec Hybe Triton SECURITY, s.r.o. 06.10.2017
06.10.2017 Prevod vlastníckeho práva k rodinnému domu 302 v Liptovskej Porúbke
8000.00 € s DPH Obec Hybe Oľga Kovácsová, rod.Šperglová 25.09.2017
05.10.2017 Nájom hrob.miesta
456
5.00 € s DPH Peter Potanecký Obec Hybe 05.10.2017
03.10.2017 Nájom bytu 732/4
128.17 € s DPH Alica Gundová Obec Hybe 30.09.2017
03.10.2017 Nájom hrobového miesta
455
5.00 € s DPH Ing. Beata Švaňová Obec Hybe 02.10.2017
06.09.2017 Zhotovenie diela "Zberný dvor a stojiská Hybe"
121/17/048
53817.82 € s DPH Obec Hybe Cestné stavby Liptovský Mikuláš , spol. s r.o. 04.09.2017
Zobrazených 61 - 75 z celkových 476.
1 2 3 5 7 8 9 31 32