Obec Hybe

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
03.07.2019 Ukončenie nájmu nebyt. priestorov
240.00 €/rok s DPH Bc.Jaroslav Lenko JL comp Obec Hybe 28.06.2019
03.07.2019 Užívanie nebytových priestorov v budove Obecného úradu
240.00 €/rok s DPH JLcomp s.r.o. Obec Hybe 01.07.2019
02.07.2019 Prenájom budovy a pozemkov podnájomcovi - cirkevná časť základnej školy
2000.00 €/rok s DPH Základná škola s materskou školou v Hybiach Obec Hybe 01.07.2019
01.07.2019 Nájom bytu 732/2
82.11 € s DPH Antónia Voštiarová Obec Hybe 28.06.2019
01.07.2019 Nájom bytu 732/4
128.17 € s DPH Alica Gundová Obec Hybe 28.06.2019
26.06.2019 Aktualizácia prílohy č.1 VZP - Zberný dvor a stojiská Hybe
0.00 € s DPH Obec Hybe Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 25.06.2019
24.06.2019 Zabezpečenie technického zhodnotenia hasičského vozidla CAS T148
PHZOPK22019002096078
0.00 € s DPH Obec Hybe Ministerstvo vnútra SR 12.06.2019
24.06.2019 Stavebné práce "Plynofikácia kotolne Obecného úradu Hybe"
5/VI/2019
53395.39 € s DPH Obec Hybe INŠTALATERM, s.r.o. 24.06.2019
19.06.2019 Zabezpečenie stravovania zamestnancov
0.00 € s DPH Obec Hybe GGFS s.r.o. 03.04.2019
13.06.2019 Dodanie elektriny
0.00 € s DPH Obec Hybe Stredoslovenská energetika, a.s. 24.05.2019
13.06.2019 Dodávka elektriny - Lipt. Porúbka 302
0.00 € s DPH Obec Hybe Stredoslovenská energetika, a.s. 24.05.2019
03.06.2019 Nájom bytu 731/2
82.11 € s DPH Ivan Bielak Obec Hybe 31.05.2019
27.05.2019 Dotácia n a technické zabezpečenie akcie Hraj a nehnevaj sa v Závažnej Porube pre seniorov a klientov s mentálnym postihnutím
DOT 4/2019
100.00 € s DPH CSS ANIMA Liptovský Mikuláš Obec Hybe 22.05.2019
27.05.2019 Poskytnutie dotácie
39 932
3000.00 € s DPH Obec Hybe Dobrovoľná požiarna ochrana SR 24.05.2019
15.05.2019 Nájom školskej budovy súp.č.140 a pozemky p.č.44/1 KN-C a 44/6 KN-C v k.ú Hybe
6000.00 €/rok s DPH Obec Hybe Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Hybe 15.05.2019
Zobrazených 61 - 75 z celkových 615.
1 2 3 5 7 8 9 40 41