Obec Hybe

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
02.10.2018 Hudobné účinkovanie
500.00 € s DPH Obec Hybe Hudobná skupina NOVA -Magdaléna Budínska 01.09.2018
12.09.2018 Prevod vlastníctva k pozemkom v k.ú . Hybe a to k pozemkom parc.č. C-KN 308/24 zast. plochy a nádvoria o výmere 134 m2, parc.č. C-KN 308/45 trvalý trávny porast o výmere 46 m2, parc. č. 308/46 trvalý trávny porast o výmere 34 m2
749.00 € s DPH Jozef Melich Obec Hybe 12.09.2018
16.08.2018 Nájom bytu 731/9
95.39 €/mesiac s DPH Marta Slabejová Obec Hybe 31.07.2018
16.08.2018 Nájom bytu 731/11
151.13 € s DPH Ján Gerzanič Obec Hybe 31.07.2018
13.08.2018 Rekonštrukcia miestnych komunikácií
4909.8070066IKU
89810.57 € s DPH Obec Hybe EUROVIA SK a.s. 13.08.2018
03.08.2018 Oprava VIN
0.00 € s DPH Obec Hybe Komunálna poisťovňa, a.s. 30.07.2018
03.08.2018 Oprava VIN
0.00 € s DPH Obec Hybe Komunálna poisťovňa, a.s. 30.07.2018
03.08.2018 Oprava VIN
0.00 € s DPH Obec Hybe Komunálna poisťovňa, a.s. 30.07.2018
01.08.2018 Popis systému triedeného zberu na území obce Hybe
18443.70 €/rok s DPH Obec Hybe ENVI -PAK, a.s. 29.06.2018
31.07.2018 Úprava práv a povinností účastníkov dohody
18/22/054/141
6452.40 € s DPH Obec Hybe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 18.07.2018
31.07.2018 Pripojenie nového odberného elektrického zariadenia
0.00 € s DPH Obec Hybe Stredoslovenská distribučná a.s. 24.07.2018
31.07.2018 Volkswagen passat
400.00 € s DPH Peter Španko Obec Hybe 30.07.2018
23.07.2018 nájom rodinného domu č.305 L.Porúbka
1
105.00 € s DPH Agáta Lacková+Bohuslav Lacko Obec Hybe 28.06.2018
10.07.2018 Poskytnutie dotácie na projekt Stavebné úpravy , prístavba a nadstavba hasičskej zbrojnice, 1 časť
PHZOKP12018000645003
30000.00 € s DPH Obec Hybe Ministerstvo vnútra SR 31.05.2018
10.07.2018 Poskytnutie dotácie na projekt Stavebné úpravy , prístavba a nadstavba hasičskej zbrojnice, 2 časť
PHZOKP12018000645003
30000.00 € s DPH Obec Hybe Ministerstvo vnútra SR 31.05.2018
Zobrazených 61 - 75 z celkových 549.
1 2 3 5 7 8 9 36 37