Obec Hybe

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
10.07.2018 Stavebné úpravy , prestavba a nadstavba hasičskej zbrojnice -práce naviac, 1 časť
18204.91 € s DPH Obec Hybe APROG, akciová spoločnosť Poprad 09.07.2018
10.07.2018 Stavebné úpravy , prestavba a nadstavba hasičskej zbrojnice -práce naviac, 2 časť
18204.91 € s DPH Obec Hybe APROG, akciová spoločnosť Poprad 09.07.2018
10.07.2018 Nájom bytu 732/4
128.17 € s DPH Obec Hybe Alica Gundová 30.06.2018
09.07.2018 Nájom bytu 732/2
82.11 €/mesiac s DPH Antónia Voštiarová Obec Hybe 30.06.2018
25.06.2018 Nájom garáže
1300070
144.00 €/mesiac s DPH Obec Hybe RD Hybe 30.05.2018
19.06.2018 Nájom bytu 732/10
128.17 €/mesiac s DPH Miroslav Potanecký Obec Hybe 31.05.2018
19.06.2018 Nájom bytu 731/2
82.11 € s DPH Ivan Bielak Obec Hybe 31.05.2018
15.06.2018 Areál zberného dvora, parc.č. CKN 156,13 v k. ú. Hybe
98.43 € s DPH Obec Hybe Komunálna poisťovňa, a.s. 13.06.2018
07.06.2018 Práva a povinnosti zmluvných strán pri výkone a zabezpečení podmienok nezávislého dohľadu nad ochranou osobných údajov
ZO/2018A8218-2
36.00 €/mesiac s DPH Obec Hybe osobnyudaj.sk, s.r.o. 07.06.2018
07.06.2018 Činnosť sprostredkovateľa- spracúvanie osobných údajov v mene prevádzkovateľa
0.00 € s DPH Obec Hybe A.V.I.S. s.r.o. 07.06.2018
04.06.2018 Pozemky parc.č. C-KN 308/22 trvalé trávne porasty o výmere 86 m2 v k.ú Hybe a parc.č. C-KN 308/23 zastavané plochy a nádvoria o výmere 90 m2 v k.ú Hybe
616.00 € s DPH Ing.Elena Vrzalová, Ing.Václav Vrzal Obec Hybe 04.06.2018
31.05.2018 Práva a povinnosti účastníkov dohody
18/22/054/116
19357.20 € s DPH Obec Hybe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 29.05.2018
31.05.2018 Práva a povinnosti účastníkov dohody
18/22/50J/9
6315.66 € s DPH Obec Hybe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 29.05.2018
16.05.2018 Užívanie vymedzených úsekov ciest
100.00 € s DPH Obec Hybe Sky Toll.a.s. 10.05.2018
16.05.2018 Ukončenie zmluvy dohodou
0.00 € s DPH Obec Hybe Mesto Liptovský Hrádok 28.03.2018
Zobrazených 76 - 90 z celkových 549.
1 2 3 4 6 8 9 10 36 37