Obec Hybe

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
02.11.2017 Nehnuteľnosť- pozemok p.č. C-KN 12/4 o výmere 129m2
451.50 € s DPH Peter Lehotský a Lucia Lehotská Obec Hybe 02.11.2017
26.10.2017 Zabezpečenie činnosti pre občanov v hmotnej núdzi
17/22/010/18
0.00 € s DPH Obec Hybe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 23.10.2017
26.10.2017 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri výkone menších obecných služieb
17/22/012/22
0.00 € s DPH Obec Hybe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 23.10.2017
26.10.2017 Zabezpečenie úveru blankozmenkou
1480/2017/D
0.00 € s DPH Obec Hybe Všeobecná úverová banka,a.s. 26.10.2017
26.10.2017 Poskytnutie úveru za účelom financovania stavebných úprav, prístavby a nadstavby hasičskej zbrojnice
986/2017/UZ
200000.00 € s DPH Obec Hybe Všeobecná úverová banka,a.s. 26.10.2017
13.10.2017 Externý projektový manažment projektu "Zberný dvor a stojiská Hybe"
096/2017
3500.00 € bez DPH Obec Hybe Support and Consulting s.r.o. 12.10.2017
10.10.2017 Rozšírenie kamerového systému v obci Hybe
TS-V-2-8/2017
15049.80 € s DPH Obec Hybe Triton SECURITY, s.r.o. 06.10.2017
06.10.2017 Prevod vlastníckeho práva k rodinnému domu 302 v Liptovskej Porúbke
8000.00 € s DPH Obec Hybe Oľga Kovácsová, rod.Šperglová 25.09.2017
05.10.2017 Nájom hrob.miesta
456
5.00 € s DPH Peter Potanecký Obec Hybe 05.10.2017
03.10.2017 Nájom bytu 732/4
128.17 € s DPH Alica Gundová Obec Hybe 30.09.2017
03.10.2017 Nájom hrobového miesta
455
5.00 € s DPH Ing. Beata Švaňová Obec Hybe 02.10.2017
06.09.2017 Zhotovenie diela "Zberný dvor a stojiská Hybe"
121/17/048
53817.82 € s DPH Obec Hybe Cestné stavby Liptovský Mikuláš , spol. s r.o. 04.09.2017
05.09.2017 Poskytnutie finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa na vytvorenie pracovného miesta( projekt " Praxou k zamestnaniu)
65/2017/§54
5853.83 € s DPH Obec Hybe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 25.08.2017
25.08.2017 Zabezpečenie verejného obstarávania pre projekt Zberný dvor a stojiská Hybe
900.00 € s DPH Obec Hybe Prome, s.r.o. 24.07.2017
24.08.2017 Úprava zmluvných podmienok , práv a povinností pri poskytnutí NFP na realizáciu aktivít projektu Zberný dvor a stojiská Hybe
ZMSEPIMRK22017001216
154082.53 € s DPH Obec Hybe Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej repu 23.08.2017
Zobrazených 76 - 90 z celkových 488.
1 2 3 4 6 8 9 10 32 33